In ly trà sữa, ly cafe, ly nhựa nắp cầu, ly nhựa PET, ly nhựa PP!!!

Facebook đặt hàng
Truy cập ngay facebook
Giao hàng toàn quốc
Nhận hàng chỉ sau 3-5 ngày
Sản phẩm, hàng hóa
Chính hãng đa dạng phong phú.
Tư vấn bán hàng
0917274747
Ly (cốc) giấy
Liên hệ
Đặt hàng
Ly (cốc) nhựa PP đáy bầu
Liên hệ
Đặt hàng
Ly (cốc) nhựa Pet  đáy bằng
Liên hệ
Đặt hàng
Ly (cốc) nhựa PP khổng lồ
Liên hệ
Đặt hàng
Ly (cốc) nhựa PP đáy bằng
Liên hệ
Đặt hàng
Ly (cốc) nhựa PP nắp tim
Liên hệ
Đặt hàng
Chai nhựa
Liên hệ
Đặt hàng
Ống hút nhựa phi 6 - 12 đen
Liên hệ
Đặt hàng
Ống hút giấy
Liên hệ
Đặt hàng
Muỗng nhựa 15 - 17 - 21cm
Liên hệ
Đặt hàng
Túi T
Liên hệ
Đặt hàng
TÚI 1  LY & 2 LY
Liên hệ
Đặt hàng
Cuộn ép
Liên hệ
Đặt hàng

Địa chỉ